Wynagrodzenie - Cennik


1. Zakładanie spółki handlowej (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa zakładania spółki lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego: 1.500 zł (+ 23% VAT) = 1.845 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące założenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego spółki/umowy spółki, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) konsultacje/doradztwo prawne poprzedzające zlecenie usługi, w tym doradztwo w wyborze rozwiązań konstrukcyjnych podmiotu zakładanego  i zgłaszanego do KRS,

b) przygotowanie umowy spółki lub aktu założycielskiego (typowe),

c) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). 


Cena za czynności a) : 500 zł (+ 23% VAT) = 615 zł

Cena za czynności b) : 700 zł (+ 23% VAT) = 861 zł

Cena za czynności c) : 700 zł (+ 23% VAT) = 861 zł2. Zakładanie innych podmiotów (m.in. fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni) + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa zakładania fundacji lub stowarzyszenia i innych podmiotów: 1.500 zł (+ 23% VAT) = 1.845 zł

(w ramach usługi wykonywane są czynności warunkujące założenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego, statutu, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) konsultacje/doradztwo prawne poprzedzające zlecenie usługi, w tym doradztwo w wyborze rozwiązań konstrukcyjnych podmiotu zakładanego  i zgłaszanego do KRS,

b) przygotowanie statutu (typowego),

c) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). 


Cena za czynności a) : 500 zł (+ 23% VAT) = 615 zł

Cena za czynności b) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 zł

Cena za czynności c) : 700 zł (+ 23% VAT) = 861 zł3. Przekształcanie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS) lub przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę handlową + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa w zakresie przekształcenia:

Kompletna usługa przekształcenia: 2.500 zł (+ 23% VAT) = 3.075 zł

(w ramach usługi wykonywane są czynności warunkujące przekształcenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego/umowy, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).4. Podział spółki + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa w zakresie podziału:

a) jeśli podział dokonywany jest przez przeniesienie majątku na 2 podmioty lub przez wydzielenie na inny podmiot: 2.500 zł (+ 23% VAT) = 3.075 zł

b) za podział dokonywany przez przeniesienie majątku na więcej niż 2 podmioty lub przez wydzielenie na więcej niż jeden podmiot - dodatkowo za kolejny podmiot uczestniczący w podziale: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące podział i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów aktów założycielskich/umów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).5. Łączenie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa w zakresie łączenia:

a) jeśli łączone są 2 spółki: 3.000 zł (+ 23% VAT) = 3.690 zł

b) za 3. i każdą następną spółkę podlegającą łączeniu - dodatkowo: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1230 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące połączenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów aktów założycielskich/umów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).6. Likwidacja lub inne rozwiązanie podmiotu wpisanego w KRS + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa w zakresie otwarcia i zgłoszenia likwidacji czy innego rozwiązania: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące otwarcie i zgłoszenie likwidacji, m. in. uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000