Kancelaria Prawna - informacje ogólne


Szanowni Państwo,I. POMOC PRAWNA POZASĄDOWA I SĄDOWA

Oferujemy pomoc prawną pozasądową oraz przedsądową poprzez porady i doradztwo prawne, konsultacje, sporządzanie i opiniowanie umów, itd.


Zapewniamy także pomoc prawną i zastępstwo przed sądami.


kancelaria_prawna_warszawa_radca_prawny_adwokatII. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za poradę prawną wynosi od 100 do 200 zł.


2. Wynagrodzenie za zastępstwo przed sądem ustalane jest w sposób ryczałtowy, z góry za prowadzenie zleconej sprawy, w zależności od skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy oraz wartości sprawy.


Innym sposobem określenia wynagrodzenia jest ustalenie stawki godzinowej, przyjętej z góry i ustalonej za prowadzenie zleconej sprawy, w zależności od skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy oraz wartości sprawy.Zapraszamy,

radca prawny T o m a s z   K r a w i e l

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000