Umowa, faktura VAT, weksel, itd.


W ramach warunków określonych poniżej oraz w załączonym Cenniku oferujemy windykowanie:


- długów pieniężnych,

- długów potwierdzonych dokumentami urzędowymi lub prywatnymi, jak faktura VAT, rachunek, weksel, konosament, list przewozowy, także umowa z potwierdzeniem wykonania zobowiązania przez wierzyciela, itd.
1. Umowa, faktura VAT, rachunek, weksel, itd.

Źródłem zobowiązania oraz podstawą dochodzenia długu i żądania jego zapłaty mogą być różne zdarzenia, a pośród nich czynności prawne potwierdzone pismem, jak pisemna umowa, faktura VAT, rachunek, weksel, list przewozowy, konosament, itd. 


Możliwe jest także uzyskanie potwierdzenia długu na piśmie, np. przez pisemne uznanie długu przez dłużnika.


W przypadku uchylania się przez dłużnika od zapłaty długu, w tym przez odmowę zapłaty długu lub jego części, potwierdzenie zobowiązania dłużnika do zapłaty długu może nastąpić po uzyskaniu orzeczenia sądowego.


Dokumentami umożliwiającymi przymusową egzekucję są zwlaszcza: nakaz zapłaty, wyrok czy inne orzeczenie sądowe, a także akt notarialny umożliwiający egzekucję.


2. Czynności przygotowawcze i windykacyjne

Rozpoczęcie czynności windykacyjnych może wymagać uprzedniego wykonania właściwych czynności przygotowawczych warunkujących skuteczną windykację należności, jak: wypowiedzenie, odstąpienie, doręczenie, przedstawienie do zapłaty, wezwanie, itp. 


Podjęcie właściwych czynności zależy od stosunku prawnego łączącego strony, a także od zdarzeń, które wystąpiły w czasie istnienia zobowiązania oraz od sytuacji istniejącej w danym momencie między wierzycielem a dłużnikiem.


Niewykonanie właściwych w danej sytuacji czynności przygotowawczych może ubezskutecznić lub utrudnić windykację poprzez przejściowe lub ostateczne uchylenie się dłużnika od zapłaty długu.


3. Czynności pozasądowe, sądowe i egzekucyjne

Efektywność i sprawność windykacji zależy również od zabezpieczenia posiadania właściwych dowodów potwierdzających dług, a także jego wymagalność.


Przebieg windykacji zależy także od postawy dłużnika oraz od jego sytuacji majątkowej.


W tym kontekście, przeprowadzenie czynności windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności od dłużnika, w zależności od stanu sprawy może polegać na wykonaniu właściwych czynności w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, ale również może polegać na wykonaniu właściwych czynności pozasądowych, w postaci kontaktu i korespondencji z dłużnikiem oraz sprawdzenia sytuacji dłużnika.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000