Wynagrodzenie - Cennik


Formy wykonywania zlecenia windykacyjnego i wynagrodzenia


Proponowane 2 formy windykowania, w którym różnie rozkładają się koszty windykacji oraz różnie ustalana jest wysokość wynagrodzenia.
1. Opcja: większe koszty początkowe - mniejsze koszty końcowe

1.1. Przed wyegzekwowaniem należności:

a) Koszty sądowe, egzekucyjne, itp. pokrywane są przez Zlecającego windykację.

b) Wynagrodzenie wstępne przy zleceniu windykacji o wartości długu:


•  poniżej 10.000 zł: 12%, ale nie mniej niż 500 zł,

•  10.000 zł do 200.000 zł: 2%, ale nie mniej niż 1.200 zł,

•  powyżej 200.000 zł do 1.000.000 zł: 1%, ale nie mniej niż 4.000 zł,

•  powyżej 1.000.000 zł: 0,4%, ale nie mniej niż 10.000 zł.


Powyższe kwoty są kwotami netto. Należy do nich dodać 23% VAT.


1.2. Po wyegzekwowaniu należności:

Wynagrodzenie uzupełniające do wartości przyznanej przez sądy i organy egzekucyjne

Po ściągnięciu długu oraz kosztów windykacji (koszty sądowe, egzekucyjne, itd.), pobieramy wynagrodzenie uzupełniające powiększonone o VAT czyli wynagrodzenie uzupełniające wynagrodzenie wstępne do wartości przyznanej nam przez sądy i organy egzekucyjne (a ściągnięte w toku windykacji od dłużnika).


Przykład - dług  poniżej 10.000 zł:

a) wynagrodzenie wstępne: 500 zł + VAT,

b) koszty przyznane przez sądy i organy egzekucyjne 1200 zł, a stąd wynagrodzenie uzupełniające: 700 zł + VAT.2. Opcja: mniejsze koszty początkowe - większe koszty końcowe

2.1. Przed wyegzekwowaniem należności:

a) Koszty sądowe, egzekucyjne, itp. pokrywane są przez Zlecającego windykację. 

b) Wynagrodzenie wstępne przy zleceniu windykacji o wartości długu:


•  poniżej 10.000 zł: 6%, ale nie mniej niż 250 zł,

•  10.000 zł do 200.000 zł: 1%, ale nie mniej niż 600 zł,

•  powyżej 200.000 zł do 1.000.000 zł: 0,5%, ale nie mniej niż 2.000 zł,

•  powyżej 1.000.000 zł: 0,1%, ale nie mniej niż 5.000 zł.


Powyższe kwoty są kwotami netto. Należy do nich dodać 23% VAT.


2.2. Po wyegzekwowaniu należności:

2.2.1. Wynagrodzenie uzupełniające (do wartości przyznanej przez sądy i organy egzekucyjne)

Po ściągnięciu długu oraz kosztów windykacji (koszty sądowe, egzekucyjne, itd.), pobieramy wynagrodzenie uzupełniające powiększone o VAT czyli wynagrodzenie uzupełniające wynagrodzenie wstępne do wartości przyznanej nam przez sądy i organy egzekucyjne (a ściągnięte w toku windykacji od dłużnika).


Przykład - dług  poniżej 10.000 zł:

a) wynagrodzenie wstępne: 500 zł + VAT,

b) koszty przyznane przez sądy i organy egzekucyjne 1.200 zł, a stąd wynagrodzenie uzupełniające: 700 zł + VAT.


2.2.2. Wynagrodzenie dodatkowe

W przypadku opcji "mniejsze koszty początkowe - większe koszty końcowe", po ściągnięciu długu oraz kosztów windykacji (koszty sądowe, egzekucyjne, itd.), pobieramy wynagrodzenie dodatkowe - wynagrodzenie od wierzyciela. Wynagrodzenie dodatkowe wynosi:

• przy kwocie poniżej 50.000 zł - 10% wyegzekwowanej należności, ale nie mniej niż 1.500 zł + VAT i jest pobierane po wyegzekwowaniu należności od dłużnika,

• przy kwocie 50.000 do 200.000 zł - 5% wyegzekwowanej należności, ale nie mniej niż 5.000 zł + VAT i jest pobierane po wyegzekwowaniu należności od dłużnika,

• przy kwocie powyżej 200.000 zł do 500.000 zł - 3% wyegzekwowanej należności, ale nie mniej niż 10.000 zł + VAT i jest pobierane po wyegzekwowaniu należności od dłużnika,

• przy kwocie powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł - 2% wyegzekwowanej należności, ale nie mniej niż 15.000 zł + VAT i jest pobierane po wyegzekwowaniu należności od dłużnika,

• przy kwocie powyżej 1.000.000 zł - 1% wyegzekwowanej należności, ale nie mniej niż 20.000 zł + VAT i jest pobierane po wyegzekwowaniu należności od dłużnika.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000